Design a site like this with WordPress.com
Get started

Die ewige gesmag na geld, eer en mag

Watter probleme het ‘n jy as jy links en regs eise stel voor jy iemand aanvaar? Is dit normale gedrag? Waarom moet iemand ryk en invloedryk wees voor hy jou aanvaarding kry?

Hoekom ken jy elke truuk in die boek om van iemand ‘n vriend te maak, maar jy behandel die meeste mense baie sleg? Meer nog: leer jy jou kinders ook so? Leer jy hulle ook om slegs gaaf te wees teenoor die mense wat ryk en invloedryk is?

Ek dink ek ken al hierdie antwoorde. Dit gaan oor wat kan ander vir jou doen om jou te laat ryk en invloedryk lyk. En ja, jy leer jou kinders ook so, want jy kies jou kinders se vriende uit die groep van “die rykes en invloedrykes”. Dan kom hulle skool toe met hierdie meerderwaardige houding en is hooghartig en mislik teenoor ander kinders.

En dit is waarom ek hierdie skryfstuk skryf, want gewone mense se kinders kry swaar onder hierdie tipe kultuur en houdings. Bogenoemde groepe laat altyd duidelik blyk hoe lekker hulle lewe in hulle groep is. Hulle sit dit op WA-klasgroepe, WA-sportgroepe en FB. So laat hulle almal verstaan as jou pa geld het, is jou lewe net soveel lekkerder.

Gewone kinders kyk toe, raak ontevrede met wat hulle ouers kan bied. Raak ontevrede met hulle arm ouers. Kry skaam vir hulle. Maak nie saak of die ouers verduidelik geld is nie alles nie, aardse goed mag nooit jou dryf word nie. Hulle is doof daarvoor. Hulle wil in tel wees.

Dan kom leierverkiesings. Die kriteria tussen die kinders het niks met leierskap te doen nie. Jou ouers moet ryk wees, jy moet aan sport deelneem, jy moet koel wees. Moet asseblief net nie die smal pad loop nie. En onthou – akademie tel nie! Die hele rykgroep of koelgroep word gekies.

Hoe en hoekom hulle gekies word sal ek altyd oor wonder. As jy so hooghartig teenoor my is, my nie groet nie, my nie eers raaksien nie, sal ek eerlikwaar nie vir jou stem nie…

Word die hooghartiges ingestem deur kinders wat hulle heimlik bewonder? Vreemd…

Die ander wat ook so bitter graag wil leiers wees kyk toe hoe kinders leiers word wat dit meestal nie verdien nie. In die klasse moet die onderwysers die verloorders van die verkiesing troos. Party kan dit hanteer. Ander huil en sien dit as die toppunt van verwerping. Wil nie meer skool toe gaan nie. Moet uiteindelik weer.

Dan begin van hierdie kinders op ‘n ander vlak redeneer. Hulle skep hulle eie kriteria vir deelword van hulle groep. Hulle word stout, wil niks weet van huiswerk, klaswerk nie, wil alkohol misbruik, wil rook, is parmantig, is uittartend teenoor volwassenes en bly kort-kort uit die skool. Opstandige gedrag wat waardes en opvoeding oorboord gooi.

Ergste is na so ‘n slegte ervaring op skool wil die meeste jongmense ook ryk en invloedryk wees. Dit word ‘n droom. Hulle koop en maak skuld. Verwaarloos alles en almal om al die skuld af te werk. Sien ook neer op diegene wat dit nie doen nie.

Waarom kan ons nie deur dit alles sien nie? “Waarom altyd die drang “om ryk te lyk”? Is die prys op vele vlakke nie te hoog nie?

Kyk wat doen hierdie standdaarde aan ons kinders. En dit terwyl ‘n sekere groep slegs vriende maak met diegene wat hulle beter moet laat lyk. Hoe selfsugtig.

Dit bekommer my dat ‘n paar selfsugtiges eise vir aanvaarbaarheid stel waarby bittermin mense kan uitkom en so ‘n tragiese kultuur skep. Die kultuur van soek na aanvaarding al moet jy al jou waardes en opvoeding oorboord gooi.

Wat het geword van die vaardigheid waarin jy goed moet wees in die hantering van mense? Bestaan die begrip naasteliefde net in die teologie?

Al bogenoemde is, soos enige mens met bietjie verstand sal kan besef, baie sleg vir die selfbeeld, vir verhoudinge en eenheid in gesinne, families en enige groep. Inderdaad is dit sleg vir ‘n nasie om sulke waardes aan te hang.

Published by sandreyerskryf.wordpress.com

Ek is 'n afgetrede Afrikaans Huistaal onderwyseres. Ek het 22 jaar vir seniors Afrikaans onderrig - 10 jaar in EA en 12 jaar in Afrikaans Huistaal. Eerstens skryf ek gedigte en kortverhale. Verder het ek begin met die reeks: Skryfwenke vir almal. Laastens skryf ek ook vir "Die begaafde Kind" lesse en oefeninge vir Afrikaans Huistaal vir gr. 10-12 .

5 thoughts on “Die ewige gesmag na geld, eer en mag

  1. Die ryk klieks kan deur intelligente, beginselvaste ouerleiding wel geneutraliseer word. Maar gesels kinders vandag nog oor kliek-werwing,-manipulasie,-verwerping met hulle lewenswyse ouers?

  2. Sjoe, jy vat groot sake vas vandag. Ek stem, maar by my skole was dit dikwels die stoutste, gemeenste kinders wat leiers geword het. Diegene wat ander basies kon afpers om vir hulle te stem.

  3. Ansolute waarheid en dit spoel regtig oor tot in die volwasse wêreld. Reg doen is nie noodwendig ‘reg’ nie. Dis hartseer.

  4. Die mens is n kuddedier. Kort voor die verkiesing verander die hooghartigste snobs skielik in die dierbaarste vriendelikste vriende. En die volgers kan nie daardeur sien nie. Hulle stem! Ek het dit dikwels gesien

Comments are closed.